ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ''3/3

1. ΘΕΙΑ ΔΙΨΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ''ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ''
3. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ''(Α)
4. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ''(Β)
5. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΓΛΩΣΣΑ''(Α)
6. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΓΛΩΣΣΑ''(Β)
7. ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ''ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ(ΟΜΙΛΙΑ Νο120)
8. ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ(Β)ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
9. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ(6-8-2012)ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ
10. ''ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ''ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
11. ΠΑΡΡΗΣΙΑ''ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
12. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥΟ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ(8-7-2012)ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ
13. 20-4-2012-Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ'ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ
14. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ''Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ'' 1/1
15. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ''Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ'' 2/3
16. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ''3/3
17. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΛΟΥΣΙΝΤ''(A) (13-1-1999)
18. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΛΟΥΣΙΝΤ'' (Β) 20-1-1999
19. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΛΟΥΣΙΝΤ΄΄(Γ ΜΕΡΟΣ) 27-1-1999
20. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΛΟΥΣΙΝΤ''(ΜΕΡΟΣ Δ) 3-2-1999
21. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ ' H ΠΡΑΟΤΗΣ'
22. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ 'ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ'
23. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ 'H ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ'
24. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ (Α) 'H ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ'
25. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ 8-1-12 'ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ'
26. ΠΑΤHΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (17-6-2012)ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
27. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (1-7-2012)Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ'
28. Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ''ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
29. ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ 13-3-2012 'Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ''
30. Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού