ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ''(Α)
ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο

1. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ''
2. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΣΩΖΕΤΑΙ''
3. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ''
4. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ''
5. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ''
6. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ''
7. ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤ.(ΚΕΦ.Β,ΣΤΙΧ.1-4)

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο


ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο


ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΡΟΣ 4ο